Een veilige haven

Vrienden van de KJS

 

Stichting Vrienden van de Koningin Juliana School

Opgericht 4 november 2016

Post adres: Kom van Aaiweg 2, 2351 NN Leiderdorp
E-mail: vriendenvankjs@gmail.com
RSIN: 8568.77.074
KvK nr: 67210139

De stichting Vrienden van de Koningin Juliana School heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de Koningin Juliana School te Leiderdorp en de leerlingen van deze school, het verrijken van het schoolleven in algemene zin, het bijdragen aan met name door de school te maken kosten voor voorzieningen waarvoor van overheidswege geen dan wel een te geringe vergoeding wordt gegeven en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
● Maarten Hoenen, voorzitter
● Bart Schoneveld, secretaris
● Marcel de Vries, penningmeester
● Hayley Mickleburgh, bestuurslid

Zoals vermeld in de statuten van de stichting (artikel 3.5) ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige bijdrage. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording: Het financiële jaar van de stichting eindigt jaarlijks op 31 december. De jaarstukken worden in de eerste daaropvolgende 6 maanden gepubliceerd op deze website.

Wilt u de stichting sponsoren of een donatie doen? Neem dan contact op via vriendenvankjs@gmail.com voor meer informatie.

Klik voor beleidsplan, verslagen etc.

BELEIDSPLAN, VERSLAGEN ETC.

Nieuws van Koningin Juliana School

Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook ;)

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline