Een veilige haven

VerlofregelingVakantie buiten de schoolvakanties om, is normaal gesproken niet mogelijk. In sommige gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Dat geldt alleen als ouders vanwege hun werk niet in de schoolvakantie weg kunnen. Ook mag deze periode niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen. Ouders moeten hiervoor toestemming vragen aan de schoolleiding.

Slechts in een klein aantal gevallen kan aan een verzoek om extra vrij gehoor worden gegeven, aangezien de regels rond dit buitengewoon verlof strak zijn. Slechts in zogenaamde 'gewichtige omstandigheden' kan namelijk extra vrij worden gegeven.
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover dit niet buiten schooltijd kan plaatsvinden), verhuizing, een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat er zich omstandigheden voordoen waarin de huidige verlofregeling niet voorziet aangezien de aanvraagtermijn 8 weken van te voren is; daarom hanteren wij voor tweevan de maximaal tien in  de wet genoemde buitengewoon verlofdagen, een versoepelde aanvraagprocedure.

Het spreekt voor zich dat ook in deze gevallen sprake moet zijn van gewichtige omstandigheden !

 

Nieuws van Koningin Juliana School

Vrijdag 16 oktober hebben we vanaf 14:30 herfstvakantie. Fijne vakantie allemaal.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben workshops van verwonder om de hoek gedaan. Theater, techniek,...
21Sep
De KJS start met typelessen. De kinderen in groep 6 krijgen dit schooljaar typelessen. Er wordt op...
Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook:)

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline