PO in actie en de staking van 5 oktober

Zoals bekend staat onze organisatie voor onderwijs van hoge kwaliteit. Dit onderwijs wordt bij ons
vormgegeven door hoogopgeleide onderwijsprofessionals die samen een lerende en professionele
organisatie vormen.
Om de kwaliteit van dat onderwijs te garanderen, is het mede van belang om de werkdruk in het PO
te verlagen. Om deze reden steunt het bestuur de beweging ‘PO in actie’. De PO/SO-besturen pleiten
namelijk al geruime tijd in Den Haag voor de inzet van meer middelen in het basisonderwijs voor o.a.
werkdrukvermindering. Daarnaast ligt het salaris voor een leerkracht in het PO ruim onder dat van
leraren in het voortgezet onderwijs (VO), terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek
zijn. Op initiatief van ‘PO in Actie’ hebben de vakbonden, AOb, CNV-onderwijs, FvOv, AVS en de
werkgeversorganisatie PO-Raad samen met PO in Actie een PO-front gevormd. Zij trekken gezamenlijk
op om bovengenoemde doelen te behalen. OBSG Leiderdorp steunt de uitgangspunten van het
PO- Front!
De organisaties die verenigd zijn in dat PO-Front, hebben tot een staking op 5 oktober 2017 opgeroepen
om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat snel helder wordt dat in
het regeerakkoord substantieel extra geld wordt vrijgemaakt voor een rechtvaardige salariëring en
minder werkdruk in het primair onderwijs.
Wat betekent dit voor u?
Het bestuur steunt de staking van 5 oktober, om zo gevolg te geven aan de voorgestelde actie van
‘PO in Actie.’ Om deze reden hebben de scholen van OBSG besloten om dicht te zijn op 5 oktober.
Wij willen aan u vragen om deze actie te steunen en uw zoon of dochter thuis te houden deze dag,
echter het bestuur en daarmee de school is verantwoordelijk dat er opvang geregeld wordt voor
deze dag.
Mocht u geen zorg kunnen dragen voor de opvang van uw zoon of dochter dan is er, tegen betaling,
opvang mogelijk bij FloreoKids. Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen naar info@floreokids.nl.
Aanmelding dient uiterlijk 1 week van tevoren te gebeuren en goedkeuring gebeurt op volgorde van
aanmelding en zolang het binnen de beschikbare personeelsbezetting past.

Hartelijke groet,
Freek van der Brugge, schoolleider

2017-09-15T12:54:07+00:00 15 september 2017|