PO in actie!

OBSG Leiderdorp steunt PO IN ACTIE

Op de scholen van OBSG Leiderdorp werken bevlogen, goed opgeleide professionals die de kinderen en hun individuele behoeften zo veel mogelijk centraal stellen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn. OBSG Leiderdorp biedt onderwijs van hoge kwaliteit en wil dat ook kunnen blijven bieden. Dat vereist dat de medewerkers goed opgeleid zijn en de tijd hebben om ieder kind echt persoonlijke aandacht te geven. Om die kwaliteit te waarborgen, ondersteunen Bestuur en Raad van Toezicht OBSG Leiderdorp van harte de beweging ‘PO in Actie’ <link naar www.poinactie.nl>

‘PO in Actie’ is een beweging van ruim 40.000 leerkrachten uit het primair onderwijs die zich richten op invoering van eerlijke en gelijkwaardige salarissen (conform het voortgezet onderwijs), meer handen in het onderwijs, kleinere groepen en minder werkdruk. Hierdoor wordt het vak van leerkracht aantrekkelijker, waardoor het dreigende lerarentekort kan worden opgelost, de invallersproblematiek zal verlagen en structureel overwerken niet meer nodig zal zijn. Volgens ‘PO In Actie’ is het vijf voor twaalf en OBSG Leiderdorp deelt deze visie. ‘PO In Actie’, de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties voor het primair onderwijs trekken samen op om deze doelen te realiseren en vooral om de hiervoor benodigde financiële middelen op te laten nemen in het regeerakkoord.

Marianne Nobels

Interim Bestuurder OBSG Leiderdorp

Bob Olders

Voorzitter Raad van Toezicht OBSG Leiderdorp

2017-05-15T14:43:32+00:00 15 mei 2017|