Vrienden van… 2017-03-28T10:12:58+00:00

Stichting Vrienden van de Koningin Juliana School

Opgericht 4 november 2016

Post adres: Kom van Aaiweg 2, 2351 NN Leiderdorp
E-mail: vriendenvankjs@gmail.com
RSIN: 8568.77.074
KvK nr: 67210139

De stichting Vrienden van de Koningin Juliana School heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de Koningin Juliana School te Leiderdorp en de leerlingen van deze school, het verrijken van het schoolleven in algemene zin, het bijdragen aan met name door de school te maken kosten voor voorzieningen waarvoor van overheidswege geen dan wel een te geringe vergoeding wordt gegeven en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
● Dirk Jan Brakel, voorzitter
● Bart Schoneveld, secretaris
● Rob Heetebrij, penningmeester

Zoals vermeld in de statuten van de stichting (artikel 3.5) ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige bijdrage. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording: Het financiële jaar van de stichting eindigt jaarlijks op 31 december. De jaarstukken worden in de eerste daaropvolgende 6 maanden gepubliceerd op deze website en aangeleverd aan de Kamer van Koophandel.

Wilt u de stichting sponsoren of een donatie doen? Neem dan contact op via vriendenvankjs@gmail.com voor meer informatie.

Voor de actuele activiteiten verwijzen wij u graag naar de nieuwspagina van de stichting.

Laatste nieuws

 

Klik voor beleidsplan, verslagen etc.

Beleidsplan, verslagen etc.