Ouderparticipatie 2016-10-21T19:49:13+00:00

Ouders

Vraag

Sinds 1995 werken de vier openbare bassischolen de Hobbit, de Hasselbraam, de Prins Willem-Alexanderschool en de Koningin Juliana School nauw samen.

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft met ingang van 1 januari 1998 het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd om de onafhankelijkheid t.o.v. het gemeentebestuur te benadrukken. Een bestuurscommissie vormde vanaf die datum tot 1 januari 2007 het bestuur van de OBSG Leiderdorp.

Per 1 januari 2007 is er sprake van een verdere verzelfstandiging en is de Stichting OBSG Leiderdorp opgericht. Een toeziend houdend bestuur van minimaal vijf leden is het ‘bevoegd gezag’ van de Stichting OBSG Leiderdorp.