Schoolplan 2016-10-21T19:49:13+00:00

Schoolplan

KJS ingang
Het Schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld.
Dit Schoolplan van de Koningin Juliana School geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de
periode 2016-2019 weer.
Door dit te beschrijven in een Schoolplan willen we in samenhang met andere beleidsdocumenten
duidelijkheid bieden en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag, ouders en inspectie.

Icon

Schoolplan 789.61 KB 60 downloads

...