Buitenschools 2016-10-21T19:49:13+00:00

Buitenschoolse opvang

Juichen

Naast het aanbieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs wil de Koningin Juliana School aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen en ingaan op de behoeften van kinderen én ouders, nu en in de toekomst. Zo worden wij bijvoorbeeld steeds vaker gecofronteerd met de vraag van (toekomstige) ouders naar kinderopvang.

De Stichting OBSG Leiderdorp, waarvan de Koning Juliana School deel uit maakt, wil zich richten op een breed en aansluitend aanbod van zorg, opvang, onderwijs en activiteiten voor kinderen. Het bestuur van de OBSG ziet de school als partner in de keten van onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning.

Een dagarrangement, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwijs, opvang en ontspanning, is zodanig vormgegeven dat voor kinderen een veilig pedagogisch klimaat gegarandeerd is en dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken over de verbindingen tussen de verschillende onderdelen.
Daarom richt de OBSG zich naast de onderwijsactiviteiten ook op kinderopvangactiviteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt met professionele kinderopvangorganisaties als FloreoKids en Catalpa.
Doel hiervan is in samenwerking met deze partners, de kinderen een voltijds dagarrangement te bieden van 07:30 – 18:30 uur met volledige didactische, pedagogische ondersteuning, resulterend in een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind!

Overigens blijft u vanzelfsprekend de mogelijkheid houden om zelf opvang te regelen zonder tussenkomst van het schoolbestuur of de school. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

[accordian]

FloreoKids beschikt over een gevarieerd aanbod aan voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang in Leiderdorp, Leiden en Hoogmade. U kunt kiezen voor die locatie die qua aanbod en ligging het beste aansluit bij uw behoefte en die van uw kind(eren). De meeste locaties bieden reguliere buitenschoolse opvang tot 18.30 uur. Op Kindcentrum Hoftuyn is ook verlengde buitenschoolse opvang mogelijk tot 19.00 uur. U kunt buitenschoolse opvang afnemen met of zonder opvang in de schoolvakanties of alleen maar voor schoolvakanties; het zogenaamde vakantiecontract. Wij bieden buitenschoolse opvang aan op:

  • Kindercentrum Het Buitenhof (dichtbij De Hobbit)
  • Kindercentrum De Duikboot (dichtbij De Hasselbraam)
  • Kindcentrum Hoftuyn (samen met de PWA)
  • Kindcentrum De Brink (dichtbij De KJS)
  • Kindcentrum De Willem (kleinschalige opvang, dichtbij de KJS)
  • BSO De Vrijbuiters (veel aandacht voor sport en buitenspel)

FloreoKids
Centraal Bureau
Van Diepingenlaan 110F
2352 KA Leiderdorp

071- 581 7777

Kijk voor meer informatie en leuke foto’s ook op:
www.floreokids.nl

image003

[/fusion_accordion]